Categories
สุขภาพ

คนที่สูบบุหรี่เมื่อติดโควิด-19 จะรุนแรงกว่าคนปกติ

โควิด-19

หลักฐานปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าความรุนแรงของโรค โควิด-19 นั้นสูงกว่าในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ทำให้การทำงานของปอดลดลงทำให้ร่างกายต่อสู้กับโรคทางเดินหายใจได้ยากขึ้นเนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

คนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสทางปากในขณะที่สูบบุหรี่หรือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ หากผู้สูบบุหรี่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 พวกเขาจะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะติดเชื้อรุนแรงเนื่องจากสุขภาพปอดของพวกเขาถูกทำลายไปแล้ว

เพื่อปกป้องสาธารณชนจากผลกระทบด้านสุขภาพที่ร้ายแรงจากการใช้ยาสูบ WHO ขอเรียกร้องให้หน่วยงานระดับชาติปฏิบัติตามคำแนะนำและคำมั่นสัญญาของพวกเขาภายใต้กรอบอนุสัญญา WHO ว่าด้วยการควบคุมยาสูบภายในบริบทของการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของ โควิด-19

การใช้ยาสูบอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการร้ายแรงเนื่องจากการเจ็บป่วยของเชื้อไวรัสโคโรนา การวิจัยเบื้องต้นระบุว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่การมีประวัติสูบบุหรี่อาจเพิ่มโอกาสในการเกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้ป่วย โควิด-19 ได้อย่างมากรวมถึงการเข้ารับการรักษาในผู้ป่วยหนักซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอย่างรุนแรง

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมถึงโรคหวัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวมและวัณโรค ผลของการสูบบุหรี่ต่อระบบทางเดินหายใจทำให้มีโอกาสที่ผู้สูบบุหรี่จะติดโรคเหล่านี้ซึ่งอาจรุนแรงมากขึ้น มันยังทำให้คนที่สูบหายใจลำบากเฉียบพลันซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยอีกด้วย